INTERCAM Broker d’Assurance consultantul tau in asigurari.

RC Generale

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

Asigurarea de raspundere civila generala:

Obiectul asigurarii:

Asigurarea incheiata de persoanele juridice acopera decesul, vatamarea corporala ale unei persoane, distrugerea sau deteriorarea de bunuri precum si prejudiciile care s-au produs din culpa prepusilor Asiguratului.
Asigurarea incheiata de persoanele fizice acopera decesul, vatamarea corporala ale unei persoane, distrugerea sau deteriorarea de bunuri precum si raspunderea civila a persoanelor pentru care Asiguratul raspunde potrivit legii.
Asigurari de raspundere civila generala practicate de Intercam Broker d’Assurance
– Raspunderea unitatilor turistice si hoteliere
– Raspunderea prestatorului de servicii
– Raspunderea proprietarului spatiilor comerciale fata de chiriasii sai
– Raspunderea societatilor de alimentatie publica
– Raspunderea unitatilor de service auto
– Raspunderea societatilor specializate in servicii de paza si securitate
– Raspunderea saloanelor de igiena, frumusete si fitness
– Raspunderea societatilor fata de proprii angajati
– Raspunderea chiriasului fata de proprietar
– Raspunderea societatilor specializate in transportul de calatori
– Raspunderea persoanelor fizice

Riscurile asigurate:

Sunt acoperite prejudiciile cauzate unor terti din culpa Asiguratului sau a persoanelor pentru care acesta raspunde potrivit legii si a conditiilor contractuale. in cazul producerii evenimentului asigurat se despagubesc:
a) decesul, vatamarea corporala ale unei persoane, precum si distrugerea sau deteriorarea de bunuri;
b) cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca Asiguratul a fost obligat prin actiune judecatoreasca la plata acestora;
c) cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.

Prima de asigurare:

Contractul de asigurare se incheie, de regula, pentru o perioada de un an, cu posibilitate de reinnoire prin emiterea in continuare a politelor pentru perioade de cate inca un an. La cererea asiguratului perioada de asigurare poate fi mai mica de un an. Prima de asigurare se plateste in lei sau in valuta convertibila, corespunzator limitei raspunderii convenite in polita de asigurare.
Plata primei de asigurare se face anticipat si integral pentru intreaga durata a asigurarii.
Prima de asigurare se stabileste ca procent din limita de raspundere globala pentru intreaga perioada asigurata (prima unica) sau din cifra de afaceri a Asiguratului (prima anuala anticipata).

Acoperiri / drepturi de asigurare:

Despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre Asigurat, tertul pagubit si Intercam Broker d’Assurance, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie.
Limita de raspundere globala prevazuta in polita de asigurare este maximul pe care-l va plati compania asiguratoare, cumulat, pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.

Contact

Adresa: Str. Verii Nr. 10, Sector 2 Bucuresti

E-mail: intercam@intercam.ro

Telefon: 021-210.67.10