INTERCAM Broker d’Assurance consultantul tau in asigurari.

RC Profesionale

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

Asigurarea de raspundere civila profesionala a medicilor si personalului auxiliar

Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor fizice – medici, stomatologi, posesoare ale diplomei de medic eliberata de o institutie de invatamant universitar medical din Romania ori din strainatate, echivalata potrivit legii, si autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, potrivit Statutului personalului sanitar.Se mai pot asigura asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar mediu (surori medicale, laboranti, tehnicieni medicali si alte cadre cu pregatire medie de specialitate), precum si unitatile medicale (spitale, maternitati, policlinici, dispensare, sanatorii, cabinete particulare, etc.) pentru prepusii acestora.

INTERCAM Broker d’Assurance acorda asistenta in vederea despagubirii pentru:

– sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse prin savarsirea, in timpul si in legatura cu exercitarea activitatii profesionale in limitele de competenta conferite de autorizatia de libera practica, a unor acte de imprudenta sau neglijenta, care au drept rezultat vatamari corporale, imbolnavirea sau decesul pacientilor ori pagube materiale la bunurile apartinand acestora;

– cheltuielile de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil. La solicitarea Asiguratului, polita acopera si daunele morale, prin plata unei prime suplimentare. Asigurarea de raspundere civila profesionala a farmacistilor Prin intermediul acestei polite se pot asigura farmacistii si asistentii de farmacie care isi desfasoara activitatea pe baza autorizatiei de libera practica, conform legislatiei in vigoare, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist, farmacist de specialitate, farmacist primar, farmacist rezident, doctor farmacist, asistent de farmacie si asistent principal de farmacie, care-si desfasoara activitatea in cadrul unitatilor farmaceutice. Se mai pot asigura, de asemenea, atat unitatile farmaceutice care in sensul prevederilor legale sunt de distributie (depozit farmaceutic) si de eliberare (farmacii, drogherii), cat si unitatile producatoare de medicamente, produse fitofarmaceutice, parafarmaceutice, stomatologice, radiofarmaceutice, dietetice, cosmetice, precum si laboratoarele de sinteza, testare, omologare a produselor farmaceutice si igienico

– cosmetice, pentru prepusii acestora.

INTERCAM Broker d’Assurance acorda asistenta in vederea despagubirii pentru:

– sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse tertilor prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta savarsite in timpul si in legatura cu exercitarea profesiei si de care raspunde in baza legii;

– cheltuielile de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil; – prejudicii produse clientilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii din culpa a documentelor, lasate de acestia in grija Asiguratului, in vederea completarii lor, a prepararii retetelor (ex.: carnete de sanatate, retete, prospecte de medicamente, instructiuni de pastrare si utilizare);

– sumele cheltuite de Asigurat pentru reconstituirea, refacerea, inlocuirea documentelor mentionate anterior. Asigurarea de raspundere civila a persoanelor aflate in functii de conducere. Societatea INTERCAM Broker d’Assurance incheie polite de asigurare pentru persoanele care administreaza Compania, influenteaza deciziile strategice ale Companiei, ocupa un post de conducere, au calitatea de reprezentant al Companiei, sunt delegati cu raspunderi pentru functiile Companiei luate ca un intreg sau incheie contracte in numele si pe seama Companiei. Riscul asigurat acopera consecintele raspunderii civile a Asiguratului rezultand din actele de eroare, omisiune sau neglijenta exercitate in functia de conducere pe care o ocupa.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor INTERCAM Broker d’Assurance asigura avocatii in raport cu riscul producerii unui prejudiciu clientilor lor prin incalcarea obligatiilor profesionale asumate, prin eroare, omisiune sau neglijenta.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a contabililor autorizati, expertilor contabili, expertilor tehnici, auditorilor financiari, expertilor evaluatori si consultantilor fiscali INTERCAM Broker d’Assurance acopera prejudiciile pe care Asiguratul le produce in desfasurarea activitatii sale profesionale clientilor sai, ca urmare a comiterii unor acte de imprudenta sau neglijenta. Asigurarea se adreseaza persoanelor fizice, care au calitatea de contabili autorizati, experti contabili etc. si persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de expertiza contabila, expertiza tehnica judiciara etc., pentru prepusii acestora.

INTERCAM Broker d’Assurance acorda asistenta in vederea despagubirii pentru:

– sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse prin comiterea din culpa a unor acte de imprudenta sau neglijenta in desfasurarea activitatilor profesionale, de care raspunde in baza legii; – cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil;

– cheltuieli de refacere si/sau inlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plata, extrase de cont, state de salarii, registre de casa, chitante, balante contabile etc.) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului. Asigurarea de raspundere civila profesionala a a operatorilor autorizati ai arhivei electronice de garantii reale mobiliare. Este o asigurare obligatorie, ca efect al Legii nr. 99/1999 si al H.G.R. nr.802/1999, care reglementeaza organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare. Asigurarea acopera erorile, omisiunile comise din neglijenta de catre operatorul arhivei cu ocazia verificarii formularului de aviz de garantie primit de la solicitant, ca si in timpul introducerii avizului de garantie in arhiva electronica de garantii reale mobiliare. Obligatiile profesionale ale operatorului se limiteaza la operarea arhivei sau, dupa caz, la supravegherea acesteia, conform reglementarilor cuprinse in Regulamentul pentru organizarea si functionarea arhivei electronice de garantii reale mobiliare.

Asigurarea de raspundere civila profesionala decurgand din activitatea de proiectare

Prin aceasta polita se poate asigura activitatea specifica a asociatiilor profesionale ca persoana juridica precum si a persoanelor fizice implicate in activitatea de proiectare in domeniul constructiilor civile sau industriale, cu conditia ca aceasta activitate sa se desfasoare pe baza licentei in proiectare, valabila pe teritoriul Romaniei. Se pot asigura prejudiciile de care se fac legal responsabile asociatiile profesionale si personalul calificat al acestora, aparute ca urmare a nerespectarii obligatiilor profesionale, a unor acte de neglijenta, erori sau omisiuni in proiectare, analiza solului si a subsolului, alegerea materialelor de constructii optime, supervizarea lucrarilor contractate. Suplimentar sunt despagubite si cheltuielile efectuate de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare, precum si pierderile (pagube materiale si vatamari corporale) suferite de terte persoane ca urmare a evenimentului asigurat. Pot fi asigurate prin aceasta polita lucrarile de proiectare si supervizare in domeniul constructiilor civile precum cladiri de locuit, birouri, centre comerciale, de sanatate, de cult, industriale, cai de transport (autostrazi, sosele, poduri, tunele etc.), centre pentru manifestari sportive, alte obiective de interes public, precum si proiectele de reabilitare sau restaurare a acestora.

Contact

Adresa: Str. Verii Nr. 10, Sector 2 Bucuresti

E-mail: intercam@intercam.ro

Telefon: 021-210.67.10