INTERCAM Broker d’Assurance – consultantul tau in asigurari.

Cladiri si Bunuri PJ

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

Care sunt bunurile care se pot asigura ?

In baza politei privind asigurarea bunurilor (cladiri si/sau continut) apartinand persoanelor juridice se pot asigura: – cladirile si alte constructii (inclusiv instalatiile fixe aferente de incalzire, electrice, sanitare, ascensoare etc.); – masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, motoarele, uneltele, inventarul gospodaresc, alte mijloace fixe si obiecte de inventar; – mijloace circulante (marfurile, materiile prime si auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finite si alte mijloace circulante materiale); In ceea ce priveste continutul se pot asigura: – Masini, utilaje, echipamente, agregate, alte mijloace fixe si obiecte de inventar; – Mijloace circulante.

Care sunt bunurile care nu se pot asigura ?

Nu pot fi asigurate si, ca urmare, in caz de solicitare nu se vor asigura: – cladirile si alte constructii degradate sau ruinate care nu pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinatie economica; – constructiile subterane fara cladiri deasupra lor (bordeiele de pamant, ghetariile in pamint), puturile, digurile, santurile, iezaturile si constructiile de ameliorare (amenajarile tehnice exterioare); – constructiile usoare, aflate in afara de oras, municipiu sau de vatra satului si folosite temporar, cum sunt: baracile, colibele, saivanele si alte constructii asemanatoare; – cladirile parasite si care nu au proprietar; – cotetele de lemn pentru animale sau pasari sub 1,50 m in inaltime. Acceptabilitatea asigurarii cladirii si/sau constructiilor, se stabileste potrivit criteriilor calitative cu privire la riscurile ce sunt acoperite prin polita sau a altor riscuri care desi nu sunt acoperite pot conduce in anumite situatii la producerea evenimentului asigurat si la plata daunelor de catre Asigurator.

Ce riscuri se pot asigura ?

Cele mai importante riscuri care se pot asigura sunt:

– Riscul de incendiu

– Riscul de trasnet

– Riscul de explozie

– Riscul de cutremur

– Riscul de inundatie de la ape de suprafata, precipitatii atmosferice, topirea zapezii

– Riscul de inundatie de la apa de conducta

– Riscurile politice (greve, tulburari civile)

– Riscul de vandalism

– Riscul de furt

– Riscul de prabusire si/sau alunecare de teren

– Riscul unda de soc provocata de avioane (boom sonic)

– Riscul cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc)

Ce inseamna fransiza ?

Prin fransiza se intelege partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori procent din suma asigurata, suportata de Asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se stabileste si se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.

Cand se considera o asigurare incheiata ?

Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si incasarea primelor de asigurare si este valabila exclusiv pentru cladirile, cheltuielile si riscurile specificate in polita.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului ?

Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta raspunderea Asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza o data cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei emise initial.

Care este perioada de asigurare minima ?

De obicei politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare dar la cerere, politele pot fi incheiate si pe perioade subanuale, dar minim pe 3 luni, cu precizarea ca orice luna inceputa se considera luna intreaga.

Cum se achita primele de asigurare ?

Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare.

Ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat ?

Dupa producerea riscului asigurat asiguratul trebuie sa instiinteze imediat pompierii, politia sau alte institutii de cercetare si sa avizeze in scris Asiguratorul, in termenul stipulat prin contract despre producerea riscului asigurat.

Cum se constata daunele ?

In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre Asigurator impreuna cu Asiguratul sau cu reprezentantii acestuia.

Ce inseamna dauna totala ?

Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a cladirilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica.

Ce inseamna dauna partiala ?

Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau avarierea unor parti ale cladirilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

Cum se platesc despagubirile ?

In caz de dauna totala cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita iar in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

Contact

Adresa: Str. Verii Nr. 10, Sector 2 Bucuresti

E-mail: intercam@intercam.ro

Telefon: 021-210.67.10