INTERCAM Broker d’Assurance consultantul tau in asigurari.

Constructii si utilaje

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

ASIGURAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ SI RASPUNDEREA FATA DE TERTI A CONSTRUCTORULUI-MONTORULUI (CAR – EAR)

Asigurati pot fi atat agenti economici, antreprenori care executa lucrari de constructii-montaj, cat si persoanelor fizice care executa in regie proprie lucrari de constructii-montaj.

In cazul agentilor economici, calitatea de Asigurat, o pot avea una sau mai multe din urmatoarele parti implicate in realizarea unei lucrari de constructii si/sau montaj: antreprenor, subantreprenori, fabricanti / furnizorii de materiale, echipamente productive / tehnologice, instalatii si utilaje de constructii, dispozitive, dotari de santier, etc., Beneficiarul lucrarilor de constructii si/sau montaj, numai pe perioada in care acesta / acestia sunt implicati direct in executia lucrarilor de constructii-montaj pe amplasamentul santierului precizat in Polita.

Tip asigurare:

asigurare All Risks (toate riscurile), care acopera diverse daune materiale produse pe amplasamentul santierului de constructii/montaj , precum si prejudiciile cauzate de constructor/montor unor terte persoane (daune materiale, vatamare corporala sau deces).

Sectiuni:

Polita are 2 sectiuni, cu acoperiri diferite. Sectiunea 2 poate fi oferita numai impreuna cu Sectiunea 1. – Daune materiale – Raspunderea fata de terti a constructorului/ montorului)

Sectiunea I (Daune Materiale) are ca obiect asigurarea:

a lucrarilor de constructii icivile,

industriale,

de arta

tuneluri, poduri, viaducte, autostrazi, cai ferate, piste de aeroport, etc.,

subterane,

agricole (sisteme de irigatii, canale, hidroameliorari, etc.),

prospectiuni geologice (petrol, apa, minereuri),

pe uscat sau pe fundul marilor,

foraje (petroliere, apa, etc.);

se pot asigura atat lucrari noi cat si lucrari de modernizare,

modificare,

transformare,

restaurare,

reabilitare,

consolidare si reparatii ale constructiilor existente.

a lucrarilor de montaj a echipamentelor,

instalatiilor si utilajelor productive si tehnologice la cladiri si constructii de cladiri si de geniu civil.

De notat ca atat in cazul lucrarilor de constructii cat si al celor de montaj, nu se vor lua in asigurare lucrarile cu caracter de prototip sau experiment, si nici cele pentru care nu au fost eliberate toate autorizatiile necesare aferente.

Sectiunea II:

(Raspunderea fata de terti a constructorului/ montorului), are ca obiect acoperirea prejudiciilor de care Asiguratul raspunde in fata legii fata de terte persoane, prin producerea de daune materiale si vatamari corporale, accidentale sau imbolnaviri (urmate sau nu de deces).

Riscuri acoperite:

pentru lucrarile de constructii sunt cele specifice lucrarilor de infrastructura,

suprastructura,

instalatii,

finisaje, etc.

pentru cele de montaj sunt cele specifice lucrarilor de montare,

testare (la rece / la cald) si de punere in functiune.

Durata acoperirii este egala cu durata contractului de constructii/ montaj, acoperirea incetand in momentul semnarii actului de receptie a lucrarilor de constructii-montaj de catre Beneficiar.

Facilitati:

-se acorda reduceri suplimentare cu ocazia reinnoirii politei de asigurare, in cazul in care nu au existat pretentii de despagubire.

– prima de asigurare poate fi platita in rate;

– se pot acorda avansuri din despagubire in cazul producerii daunelor.

– exista posibilitatea conservarii sumei asigurate la nivelul sumei echivalente intr-o valuta agreata de partile contractante, la cursul valutar BNR din data incheierii politei, evitandu-se astfel riscul deprecierii datorita inflatiei a sumei asigurate prin polita.

Contact

Adresa: Str. Verii Nr. 10, Sector 2 Bucuresti

E-mail: intercam@intercam.ro

Telefon: 021-210.67.10