INTERCAM Broker d’Assurance consultantul tau in asigurari.

Medicale

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

Ce se poate asigura ?

Prin asigurare se acopera cheltuielile medicale sau de repatriere, necesare a fi efectuate de Asigurat, ca urmare a imbolnavirii in timpul calatoriei in strainatate sau a unui accident survenit in aceasta perioada. Asigurarile pot fi incheiate de persoane fizice si juridice care au domiciliul in Romania. Acoperirea prin asigurare este valabila in tarile straine mentionate in polita precum si in tarile de tranzit.

Ce se despagubeste ?

Asiguratorul despagubeste cheltuielile medicale de urgenta, efectuate pe timpul sederii in strainatate a Asiguratului. Cheltuielile medicale se refera la: tratamentul ambulatoriu al Asiguratului; medicamente si materiale sanitare prescrise de medic in cadrul tratamentului, exclusiv proteze; proceduri de diagnosticare stabilite de medic; spitalizare, in masura in care aceasta are loc intr-o institutie recunoscuta in tara respectiva drept spital, se face sub supravegherea directa a unui medic, avand la dispozitia sa facilitati suficiente de diagnosticare si terapie; tratament chirurgical de urgenta; tratamentul dentar, dar numai pentru alinarea durerilor acute; cheltuieli pentru transportul efectuat de serviciile de ambulanta, pana la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic; cheltuieli pentru transferul la o clinica de specialitate, daca acesta este solicitat de medicul curant. In cazul unui accident sau a unei imbolnaviri subite, Asiguratorul despagubeste cheltuielile de repatriere a Asiguratului sau a corpului neinsufletit ori pe cele de inmormantare la locul decesului in strainatate, in urmatoarele conditii: repatriere numai in conditii speciale de transport; in caz de deces sunt acoperite cheltuielile strict legate de inmormantare/incinerare, respectiv pentru tratamente medicale postmortem, imbalsamare, sicriu, transport la locul inmormantarii in strainatate sau de repatriere a corpului neinsufletit, exclusiv funerarii si inhumare.

Care sunt excluderile ?

Nu se acorda despagubiri pentru: boli cronice si consecintele acestora; boli sau accidente care sunt rezultatul razboiului si evenimentelor similare acestuia sau participarii active la revolte; sinucidere, intentie de sinucidere, autoranire; boli sau accidente pe care persoana asigurata le-a provocat intentionat sau prin comiterea unei infractiuni, sau ca rezultat al consumului de alcool, droguri sau medicamente; operatii de chirurgie plastica si reparatorie pentru indepartarea defectelor fizice sau malformatiilor; cheltuielile efectuate pentru cura de odihna sau recuperare (fizioterapie) in clinici, statiuni de odihna, balneo-climaterice, sanatorii, case de convalescenta sau institutii similare; tratament psihiatric sau psihoterapeutic; graviditate; cheltuieli efectuate pentru procurarea, inlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel si/sau a ochelarilor de vedere; tratamente sau asistenta medicala acordata in Romania; interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a Asiguratului; medicamente sau tratamente medicale necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasarii in strainatate si care erau cunoscute sau prescrise inainte de inceperea calatoriei; cheltuieli medicale in conditii de spitalizare sau de internare in clinici de specialitate sau cheltuieli de repatriere care nu au fost avizate in prealabil la Asigurator.

Cand se incheie asigurarea si cum se platesc primele ?

Asigurarea se incheie inaintea inceperii calatoriei in strainatate iar polita de asigurare va fi emisa numai dupa plata integrala a primei de asigurare. Raspunderea Asiguratorului incepe la data mentionata in polita ca fiind data inceperii perioadei de valabilitate a asigurarii, dar nu inainte de trecerea frontierei pentru efectuarea calatoriei in strainatate. Raspunderea Asiguratorului inceteaza la data expirarii perioadei de valabilitate inscrisa pe polita de asigurare sau din momentul in care Asiguratul trece granita in Romania. Perioada maxima de asigurare este de 12 luni.

Cum se platesc despagubirile ?

Plata cheltuielilor medicale se face de catre o societate de asigurari – in numele Asiguratorului sau direct de catre Asigurat, urmand ca aceasta sa pastreze toate documentele justificative in original pentru depunerea lor la Asiguratorin vederea deschiderii dosarului de dauna si plata despagubirii. Plata despagubirii se face pe baza documentelor prezentate in original, documente care devin fac parte integranta din dosarul de dauna.

Care sunt documentele necesare pentru despagubire ?

Documentele necesare pentru solutionarea cererii de despagubire sunt: declaratia Asiguratului cu privire la descrierea evenimentului si cuantumul cheltuielilor efectuate; polita de asigurare; documente medicale care sa ateste diagnosticul si tratamentul urmat; facturi emise pe numele Asiguratului, chitante privind cheltuielile medicale, inclusiv pentru produse farmaceutice sau de repatriere, efectuate; orice alte documente relevante pentru solutionarea cererii.

Care sunt obligatiile asiguratului ?

Instiintarea trebuie prezentata Asiguratorului in termenul stabilit prin contract, termen valabil de la terminarea tratamentului sau de la revenirea in tara ori, in cazul decesului, dupa repatrirea corpului neinsufletit.

Contact

Adresa: Str. Verii Nr. 10, Sector 2 Bucuresti

E-mail: intercam@intercam.ro

Telefon: 021-210.67.10