INTERCAM Broker d’Assurance consultantul tau in asigurari.

Electronice

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

Ce se poate asigura ?

Asiguratorul, asigura echipamentul electronic pentru pagube materiale si, in functie de optiunea Asiguratului, pentru pierderi de date si suporturi de date, si cheltuieli suplimentare de operare. Asigurarea pierderilor de date si suporturi de date si/sau a cheltuielilor suplimentare de operare se poate face numai daca echipamentul electronic este asigurat pentru pagube materiale.

Cum se incheie polita de asigurare ?

Polita de asigurare a echipamentului electronic se incheie pe baza cererii scrise a Asiguratului facuta prin completarea cererii-chestionar care, impreuna cu Specificatia cu echipamentul asigurat si clauze, constituie parte integranta din polita. Polita de asigurare se incheie pentru o durata de un an. La cererea Asiguratului, polita se poate incheia si pe o perioada mai mica, dar minimum pentru o luna (orice luna inceputa se considera luna intreaga).

Unde este valabila polita de asigurare ?

Polita de asigurare este valabila numai in interiorul locatiei asigurate mentionate in polita. Locatia asigurata reprezinta adresa la care se gasesc obiectele asigurate. Acoperirea este valabila si in cazul in care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate in interiorul locatiei asigurate.

Cum se stabileste suma asigurata ?

Sumele asigurate specificate in polita pe sectiuni reprezinta valorile echipamentelor asigurate, costurile de refacere a datelor si valorile de inlocuire a programelor si suporturilor de date si cheltuielile suplimentare pentru mentinerea activitatii.

Cum se stabileste fransiza ?

Fransizele sunt specificate in polita si se stabilesc ca sume fixe sau procent din cuantumul pagubei si reprezinta partea din dauna care este suportata de catre Asigurat pentru fiecare eveniment. Fransizele se stabilesc in aceeasi valuta ca si sumele asigurate.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului ?

Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. Raspunderea Asiguratorului inceteaza daca polita a fost reziliata sau daca riscul nu mai exista.

Ce se intampla la producerea unui risc acoperit ?

La producerea unui risc acoperit pentru care se pretinde despagubire Asiguratul trebuie: sa instiinteze imediat, in caz de incendiu, explozie sau furt, autoritatile in drept, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat; sa faca o instiintare prin telefon, fax, telegrama in termenul stabilit prin contract; daca dauna a fost comunicata verbal, notificarea trebuie repetata in scris; Asiguratul trebuie sa pastreze toate piesele afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor Asiguratorului pentru constatare; in caz de furt, sa pastreze intacte urmele efractiei sau dovezile actului de talharie si sa le prezinte spre cercetare reprezentantilor autoritatilor competente.

Cum se face costatarea si evaluarea daunelor ?

Constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre Asigurator impreuna cu Asiguratul, prin reprezentantii lor. Asiguratul poate proceda la reinstalarea sau repunerea in functiune a obiectelor avariate numai dupa ce Asiguratorul si-a dat acordul pentru aceasta. Din cuantumul despagubirilor se scad: 1. orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare, pentru toate sectiunile inscrise in polita; 2. fransizele stabilite in polita la sectiunile pentru care se platesc despagubiri; 3. contravaloarea pieselor sau elementelor care se mai pot intrebuinta sau valorifica.

Care sunt riscurile acoperite ?

Riscurile acoperite incluse in polita de asigurare sunt urmatoarele: incendiu, explozie, implozie, trasnet, prabusirea unui aparat aflat in zbor si pagube aparute ca urmare a operatiilor de stingere a incendiilor (demolare, curatare, eliberare a spatiilor); apa provenind din conducte sau canalizare, revarsare de ape, inundatie, maree, infiltratii, apa din panza freatica, apa din precipitatii, abur, inghet, umezeala, coroziune, alte tipuri de lichide; cutremur de pamant, furtuna, vijelie, grindina, avalansa, cadere de pietre; furt prin efractie; acte de talharie, daca acesta s-a savarsit la locatia asigurata, prin acte de violenta, in conditiile prevazute de codul penal, asupra Asiguratului sau angajatilor sai; intrebuintarea de chei originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de violenta; erori de constructie, defecte de material, defecte de fabricatie, supratensiuni, inductie, pagube prin efectul indirect al trasnetului; neglijenta, neinstruire sau manipulare necorespunzatoare, erori in operare; daune produse intentionat sau cu rea vointa de catre terti.

Care sunt pagubele excluse din asigurare ?

Nu sunt cuprinse in asigurare pagubele produse sau provenite din: razboi (declarat sau nu), invazie, actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, razvratire militara cu sau fara uzurparea puterii; confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice; reactie nucleara, radiatie nucleara sau contaminare radioactiva; greve, revolte, tulburari civile, atacuri teroriste, concedieri in masa; eruptie vulcanica, cntrerrmr pe mare, uragan, taifun, tornada; acte intentionate din partea Asiguratului sau reprezentantilor sai.

Care sunt cheltuielile asiguratului care nu se despagubesc ?

Asiguratorul nu il va despagubi pe Asigurat pentru: cheltuieli care s-ar fi facut chiar daca evenimentul asigurat nu s-ar fi produs (cum ar fi cheltuieli de intretinere); cheltuieli pentru imbunatatiri aduse obiectului asigurat dupa producerea unui risc acoperit; cheltuieli aparute ca urmare a utilizarii unei improvizatii sau pentru reparatia provizorie a obiectului asigurat; acele cheltuieli care, din punct de vedere al scopului lor, nu au fost luate in calcul la determinarea sumei asigurate.

Cum se stabileste suma asigurata ?

Suma asigurata inscrisa in polita reprezinta suma tuturor valorilor asigurate pentru fiecare obiect in parte. Prin valoare asigurata se intelege valoarea declarata de Asigurat pentru un obiect asigurat inscris in specificatia anexata politei.

Care sunt obligatiile asiguratului ?

Asiguratul este obligat sa respecte instructiunile si recomandarile fabricantului pentru obiectul asigurat, referitor la: amplasare si instalare (sursa de alimentare, legaturile de echipotentialitate, aer conditionat); operatiuni generale de utilizare, service si intretinere. In cazul producerii unei pagube ca urmare a nerespectarii de catre Asigurat a acestor obligatii, Asiguratorul nu mai este legal raspunzator pentru despagubirea acestuia.

Ce inseamna dauna totala ?

Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a obiectului asigurat sau disparitia in cazul furtului fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica,atunci cand refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila.

Care sunt obligatiile asiguratului ?

Asiguratul este obligat sa respecte instructiunile si recomandarile fabricantului pentru obiectul asigurat, referitor la: amplasare si instalare (sursa de alimentare, legaturile de echipotentialitate, aer conditionat); operatiuni generale de utilizare, service si intretinere. In cazul producerii unei pagube ca urmare a nerespectarii de catre Asigurat a acestor obligatii, Asiguratorul nu mai este legal raspunzator pentru despagubirea acestuia.

Ce inseamna dauna totala ?

Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a obiectului asigurat sau disparitia in cazul furtului fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica,atunci cand refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila.

Ce insemna dauna partiala ?

Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau avarierea obiectului asigurat, astfel incat costurile necesare pentru readucerea obiectului asigurat la starea de functionalitate de dinainte de producerea daunei, plus valoarea pieselor recuperate, sunt mai mici decât valoarea asigurata.

Cum se face depagubirea in cazul unei daune ?

Despagubirea se poate face fie prin compensare in bani, fie prin inlocuirea componentelor afectate de dauna.

Contact

Adresa: Str. Verii Nr. 10, Sector 2 Bucuresti

E-mail: intercam@intercam.ro

Telefon: 021-210.67.10