INTERCAM Broker d’Assurance – consultantul tau in asigurari.

Carte Verde

www.intercam.ro

INTERCAM Bridge to Life

Cine trebuie sa se asigure si in ce conditii?

Asiguratorul asigura persoanele fizice si juridice, care detin autovehicule, pentru cazurile de raspundere civila fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule produse in afara teritoriului Romaniei. In baza politei de asigurare Asiguratorul, se angajeaza ca la producerea riscurilor prevazute sa despagubeasca tertele persoane pagubite prin accidente de autovehicule.

Care sunt riscurile asigurate?

Sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile de care este raspunzator fata de terte persoane pagubite ca urmare a vatamarii corporale sau decesului, precum si a avarierii ori distrugerii unor bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul asigurat; Se mai asigura cheltuielile facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la despagubire, cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare si cheltuielile de expertiza, dovedite cu acte. Despagubirile se acorda pentru pagubele produse ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor care se aflau in afara autovehiculului asigurat care a produs accidentul si a vatamarii corporale sau decesului tertelor persoane.

Care sunt riscurile excluse din asigurare?

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru: amenzile de orice fel, cheltuielile la care ar fi obligat Asiguratul in procesul penal, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor; sumele pe care Asiguratul ar avea sa le plateasca drept despagubiri conducatorului autovehiculului care a produs accidentul; sumele pe care conducatorul autovehiculului care a produs accidentul ar avea sa le plateasca Asiguratului; cheltuielile facute in procesul penal de Asigurat sau de conducatorul autovehiculului, raspunzatori de producerea pagubei, chiar daca odata cu actiunea penala s-a solutionat si latura civila; partea din despagubire care depaseste limitele si conditiile stabilite prin legea de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule in vigoare la data accidentului in tara producerii acestuia; cazurile care nu intra sub incidenta legii de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule in vigoare la data accidentului in tara in care acesta s-a produs; pagubele produse de energia nucleara sau ca urmare a exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive; pagubele produse ca urmare a detinerii, operarii, intretinerii sau folosirii oricarui vehicul pentru transportul unor produse periculoase; pagubele produse ca urmare a razboiului, razboiului civil, grevelor, revoltelor, miscarilor populare, actelor de terorism; pagubele produse de vehicule ale fortelor armate, altele dacat cele folosite pentru transportul personalului militar neinarmat; pierderi sau daune produse bunurilor transportate sau tractate cu autovehiculul asigurat, inclusiv in baza unui raport contractual; pagubele produse de vehicule comerciale folosite in aeroporturi sau campuri de zbor; pagubele cauzate ca urmare a unor concursuri (inclusiv curse), raliuri, probe pentru curse si teste de anduranta; pagubele produse de instalatii, echipamente sau utilaje de constructii care nu se afla pe drumuri publice; pagubele produse de vehicule ce nu sunt destinate sa circule pe drumurile publice.

Care sunt sumele asigurate?

Despagubirile se acorda in conditiile si in limitele stabilite prin legea de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule in vigoare la data accidentului in tara in care s-a produs evenimentul asigurat.

Cum se poate incheia asigurarea?

Asigurarea se incheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, prin completarea cererii-chestionar. Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare, emiterea politei de asigurare si a documentelor internationale „Carte Verde” si este valabila exclusiv pentru autovehiculele si riscurile specificate in aceste documente. In baza politei de asigurare, cu conditia ca Asiguratul sa fi platit primele de asigurare stabilite in aceasta, Asiguratorul emite pentru fiecare autovehicul asigurat si documentul international „Carte Verde”. In raporturile internationale, documentul „Carte Verde” este singurul care atesta valabilitatea teritoriala a asigurarii si perioada de valabilitate a acoperirii prin asigurare.

Care este perioada asigurata minima?

Asigurarea se poate incheia pe o durata de minim 15 zile, pe 20 de zile, pe una sau mai multe luni, precum si pe perioade de cate 1 an.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?

Asigurarea intra in vigoare si expira la datele prevazute in documentele internationale „Carte Verde” eliberate in baza politei de asigurare. Raspunderea Asiguratorului incepe din momentul iesirii autovehiculului de pe teritoriul Romaniei si inceteaza in momentul reintrarii acestuia pe teritoriul Romaniei, dar nu mai tarziu de ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in documentele „Carte Verde” eliberate in baza politei de asigurare.

Care este valabilitatea teritoriala a asigurarii?

Asigurarea este valabila in afara teritoriului Romaniei, numai in tarile membre ale Conventiei Interbirouri-Carte Verde ale caror initiale prevazute in documentul international „Carte Verde” sunt nebarate.

Cum se achita prima de asigurare?

Primele de asigurare se achita anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata. In cazul politelor de asigurare cu valabilitate de 1 an primele se pot plati si in rate, din care prima rata se plateste anticipat si integral inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele, anterior datelor scadente mentionate expres in polita de asigurare. Polita de asigurare se reziliaza automat la data scadenta a oricarei rate de prima neachitata.

Cum se constata si se evalueaza pagubele?

Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor la asigurarea de raspundere civila auto-Carte Verde se fac potrivit modului de lucru stabilit prin Conventia Interbirouri „Carte Verde”, sumele datorate tertilor stabilindu-se de catre Birourile Nationale ale Asiguratorilor de Autovehicule din tarile respective in conditiile si in limitele stabilite prin legea de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule in vigoare la data accidentului in tara in care acesta s-a produs.

Cum se platesc pagubele suferite?

Despagubirile cuvenite tertelor persoane pagubite, inclusiv cheltuielile ocazionate in strainatate de lucrarile privind constatarea, evaluarea si stabilirea pagubelor, se platesc de catre Asigurator potrivit modului de lucru stabilit prin Conventia Interbirouri „Carte Verde”, in valuta in care se solicita plata despagubirii.

Contact

Adresa: Str. Verii Nr. 10, Sector 2 Bucuresti

E-mail: intercam@intercam.ro

Telefon: 021-210.67.10